Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.sunnycompany.com

 

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.sunnycompany.com oraz uzyskania usług drogą elektroniczną jest dokładne zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu. 

W przypadku braku akceptacji zasad, zawartych Regulaminie, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu w trybie natychmiastowym.

 

Rozdział I

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Atrakcje – opisywane w Serwisie miejsca, lokalizacje i obiekty na terenie Europy i nie tylko;

Hasło – kombinacja liter, cyfr i znaków, służąca zabezpieczeniu Konta Użytkownika;

Konto Użytkownika – miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik na zasadzie dobrowolności, może wprowadzić, bądź modyfikować swoje dane, zdjęcia, komentarze oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;

Login - wybrana podczas Rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika; 

SunnyLetter – elektroniczny biuletyn informacyjny Serwisu; 

Redakcja Serwisu – grupa osób, odpowiadających za stronę merytoryczną i treści zawarte w Serwisie (w szczególności: fotografie, materiały wideo, komentarze Użytkowników Kont), a także ich publikację; 

Redaktor Serwisu – osoba opracowująca teksty i przygotowująca je do publikacji; 

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników; 

Rejestracja – dobrowolne podanie własnych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail; 

Serwis - portal internetowy prowadzony pod domeną sunnycompany.com; 

Usługi - wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników; 

Usługi Płatne – usługi, za które pobierane są dodatkowe opłaty; 

Użytkownik Konta - każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania, a tym samym dodawania zdjęć, materiałów wideo i komentarzy; 

Użytkownik Serwisu - każda osoba odwiedzająca Serwis, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i treści portalu; 

Zdjęcie profilowe – fotografia, pokazująca się tuż przy loginie, będąca rodzajem wizytówki Użytkownika Konta.

 

Rozdział II

 Postanowienia ogólne

 §1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne z wyjątkiem Usług Płatnych,  z których korzystać mogą tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany formy, zakresu lub nawet czasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.

Wszystkie informacje, znajdujące się w Serwisie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny. Korzystanie z zawartych w Serwisie informacji odbywa się wyłącznie na zasadzie dobrowolności. 

Działania użytkownika Serwisu nie mogą w żaden sposób naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści niezgodnych z prawem, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z Serwisu w żaden sposób nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych czy obyczajowych, w tym także reguł netykiety (użytkowanie Internetu).  

Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści tych komentarzy, które są wulgarne, bądź w jakikolwiek sposób naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, czy dobra osobiste osób trzecich.

 Rozdział III

 Zawartość Serwisu oraz usługi świadczone w ramach Serwisu

 §2

Serwis zawiera treści o charakterze informacyjnym, dotyczące poszczególnych Atrakcji dla dzieci i Rodzin (a w szczególności: opisów tych Atrakcji, zdjęć, filmów, danych teleadresowych, map, adresów stron www), redagowane i zamieszczane zarówno przez Redakcję Serwisu , jak i przez Użytkowników Kont.

Wybór Atrakcji, sposób ich opisania i prezentacji jest subiektywną sprawą Redakcji Serwisu. Osoby trzecie mogą mieć w tej materii odmienne zdanie.

Wszelkie opisy Atrakcji, zamieszczone w Serwisie przez Redakcję Serwisu są efektem osobistych doświadczeń Redaktorów Serwisu, bądź zostały napisane na podstawie literatury fachowej, przewodników turystycznych, czy określonych stron internetowych.

 §3

W ramach Serwisu Redakcja Serwisu świadczy nieodpłatnie określone usługi, do których należy:

Udostępnienie stosownego miejsca na serwerze w celu założenia Konta Użytkownika, a tym samym zamieszczania danych.

Publikacja treści o charakterze informacyjnym, dotyczących poszczególnych Atrakcji (a w szczególności: opisów Atrakcji, zdjęć, filmów, danych teleadresowych, map, adresów stron www). 

Wysyłanie do każdego użytkownika, który dokonał subskrypcji, na wskazany adres poczty elektronicznej SunnyLettera. 

Stworzenie platformy społecznościowej, umożliwiającej wymianę doświadczeń, związanych z tematyką Serwisu. 

Rozdział IV 

Warunki techniczne 

§4

 

Warunki techniczne jakie muszą być spełnione aby w pełni móc korzystać z Serwisu i udostępnianych przezeń Usług: 

Użytkownik powinien posiadać urządzenie (w szczególności: komputer, telefon komórkowy bądź inne), pozwalające na dostęp do sieci Internet;

Urządzenie musi być wyposażone w sprawnie działającą aktualną przeglądarkę internetową. 

Zarejestrowany Użytkownik powinien posiadać konto poczty elektronicznej e-mail;

Rozdział V 

Konto Użytkownika

 §5

Prawa Użytkownika Konta:

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do rejestracji Konta Użytkownika i może posiadać tylko jedno konto. Zabrania się tworzenia wielu kont przez jedną osobę;

Użytkownik Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie może dodawać nowe Atrakcje, w tym opisy, zdjęcia i filmy, a także dokonywać ich oceny;

Użytkownik ma prawo zażądać od podmiotu prowadzącego Serwis usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

§6

Obowiązki Użytkownika Konta:

W celu założenia Konta Użytkownika każdy Użytkownik musi być zarejestrowany;

Rejestracja w systemie wymaga podania: loginu, hasła, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail;

Konta nie używane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika; 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane lub usunięte; 

Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. 

Podmiot będący właścicielem Serwisu będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i Hasła Użytkownika Konta, zostały dokonane przez Użytkownika;

 §7

 Proces rejestracji Konta:

 Proces rejestracji w Serwisie przebiega poprzez wypełnienie formularza;

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu i zdjęcia profilowego;

Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. 

 

Rozdział VI

Dodawanie Atrakcji

§8

Atrakcje mogą być zamieszczane przez Redakcję Serwisu bądź przez poszczególnych Użytkowników Kont.

Redakcja Serwisu zastrzega sobie możliwość dodawania bądź usuwania Atrakcji bez podania przyczyny.

§9 

Użytkownik Konta może poddawać poszczególne Atrakcje własnej ocenie (skala od 1 do 5 gwiazdek), ale jedynie pod warunkiem, że Atrakcje te zostały przez niego osobiście sprawdzone. 

Zabronione jest ocenianie Atrakcji przez pracowników firmy, która jest właścicielem lub administratorem  tej konkretnej Atrakcji. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do interwencji w przypadku zaistnienia podejrzenia działania niezgodnego z zasadami uczciwej konkurencji. Jeśli zaistnieje takie podejrzenie Redakcja Serwisu ma prawo zablokowania, lub też nawet usunięcia Konta Użytkownika, którego będzie podejrzewała o nielegalne praktyki. 

Oceny skrajne, zawierające wyłącznie ocenę najniższą (tj. 1) lub wyłącznie najwyższą (tj. 5), mogą być weryfikowane przez Redakcję Serwisu i w przypadku stwierdzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą, Konto Użytkownika może zostać usunięte lub zablokowane.   

Każdy Użytkownik Konta może dodać tylko jeden głos na każdą Atrakcję. 

Rozdział VII 

Ochrona własności intelektualnej 

§10 

Zawartość Serwisu jest wyłączną własnością podmiotu będącego właścicielem serwisu www.sunnycompany.com o ile nie wyspecifikowano inaczej.  

Wykorzystywanie jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie (tj. opisów Atrakcji, zdjęć, filmów, logotypów, grafik) bez odpowiedniej zgody stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego. 

Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot będący właścicielem serwisu www.sunnycompany.com.  

§11

Serwis zawiera materiały (w tym teksty, filmy, zdjęcia), które pochodzą ze źródeł własnych, bądź powstały na podstawie tekstów źródłowych ogólnie dostępnych. W takim przypadku Redakcja Serwisu, dbając o przestrzeganie praw autorskich,  podaje źródło informacji, oraz ich autora (o ile znana jest jego tożsamość bądź pseudonim). 

Redakcja Serwisu zamieszcza również teksty przesłane przez ich autorów i w takich przypadkach właścicielami praw autorskich są wyłącznie ich autorzy. Serwis nie rości sobie do nich żadnych praw.  

W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu zauważył w nim jakiekolwiek treści (zdjęcia, filmy, grafiki, teksty), które byłyby chronione prawami autorskimi, bądź naruszały prawa autorskie innych osób, Użytkownik ten zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania stosownej informacji Redakcji serwisu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział VIII

 Wyłączenie odpowiedzialności

 §12

 Użytkownik Serwisu, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z wykorzystaniem informacji zawartej w Serwisie jest zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości i aktualności zawartych w nim informacji.  

Redakcja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, w związku z błędnymi, bądź niekompletnymi informacjami zawartymi w Serwisie. 

Redakcja Serwisu i podmiot prowadzący Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Jednocześnie zastrzegają, że treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. 

Redakcja Serwisu i podmiot prowadzący Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych oraz zawartości multimedialnej zaembedowanej z zewnętrznych serwisów (Youtube, Vimeo). Za treści, zamieszczone na stronach, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.  

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych. 

Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody (wynikające m.in. z niestosowania zabezpieczeń antywirusowych), które spowodował Użytkownik, w wyniku których doszło do awarii systemu komputerowego Użytkownika. 

Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. 

Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do  całości Serwisu, lub niektórych jego funkcji, powstałe wskutek dokonywania zmian w systemie lub problemami technicznymi

Rozdział IX

Reklamacje

§13 

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do administratora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania Usług obciąża użytkownika. 

Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym samo zgłoszenie przez użytkownika musi nastąpić w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§14 

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z towarzyszącą informacją o ich wprowadzeniu. 

Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na łamach Serwisu. 

Aktualny Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie internetowej www.sunnycompany.com.